5 Πολύτιμες τεχνικές παραγωγής

Είναι κοινός τόπος ότι οι μέθοδοι παραγωγής διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα κάθε κατηγορίας ψωμιού. έτσι, οι σύγχρονοι αρτοποιοί που έχουν εντάξει στο κωδικολόγιό τους νέες  ειδικές κατηγορίες, συντονιζόμενοι με το διατροφικό ρεύμα της εποχής, έχουν να επιλέξουν από μια σειρά μεθόδων, που δίνουν προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν. Ας δούμε εν τάχει αυτές τις επιλογές.

Αυτόλυση : η αυτόλυση αποτελεί ένα αρχικό στάδιο προπαρασκευής της ζύμης. Αρκεί απλά να αναμείξουμε αλεύρι και νερό και να αφήσουμε το μείγμα να ξεκουραστεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της ξεκούρασης, συμβαίνουν πολλές διεργασίες στη